Wie komt voor nazorg op de BETER-poliklinieken in aanmerking?

De BETER-poliklinieken zijn bestemd voor hodgkinlymfoom-overlevers die minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, bij diagnose 15-60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn. Op termijn zullen ook geselecteerde overlevers van diffuus grootcellig B-cel-non-hodgkinlymfoom worden uitgenodigd. Overlevers die vóór hun 18e zijn behandeld in een kinderoncologisch centrum, vallen onder het SKION-LATER-nazorgprogramma.