Screening op hart- en vaatziekten

Wanneer u behandeld bent met bepaalde soorten chemotherapie en/of een bestraling op de borstkas neemt uw risico op hart- en vaatziekten toe. Dit betekent dat u ook op jonge leeftijd al te maken kunt krijgen met hart- en vaatziekten.

De projectgroep BETER is bezig met het ontwikkelen van een screeningsrichtlijn voor hart- en vaatziekten na de behandeling voor hodgkinlymfoom. Met de screeningsrichtlijn is het de bedoeling om hart- en vaatziekten vroegtijdig op te sporen en te behandelen, of te voorkomen. Het ontwikkelen van deze richtlijn is echter erg lastig. Het is nog onduidelijk of hart- en vaatziekten vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Daarnaast weten we nog niet of behandeling van aandoeningen die nog geen klachten geven, de prognose verbetert.

De richtlijn voor hart- en vaatziekten is er dus nog niet. Dit betekent echter niet dat uw behandelend arts geen rekening houdt met uw mogelijke risico op hart- en vaatziekten. Wanneer u voor controle komt in verband met uw behandeling voor hodgkinlymfoom in het verleden, zullen klachten met betrekking tot hart- en vaatziekten altijd serieus worden besproken en bij verdenking wordt u doorverwezen naar een cardioloog.

Vooralsnog is het belangrijk om rekening te houden met de volgende leefstijladviezen om de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zo laag mogelijk te houden:

Roken:
Roken is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten en in combinatie met chemotherapie en/of radiotherapie neemt dit risico alleen maar nog meer toe. Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk te stoppen met roken, of niet te beginnen met roken.

Lichaamsgewicht:
Zorg voor een gezond lichaamsgewicht. Een gezond lichaamsgewicht wordt vaak gebaseerd op de BMI (Body Mass Index): uw lengte in verhouding tot uw gewicht (gewicht in kilo's/lengte in meters in het kwadraat). Een gezonde BMI ligt tussen de 18 en 25 kilo per m2. Daarboven spreekt men over overgewicht en eronder over ondergewicht.

Lichaamsbeweging:
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat volwassenen minstens vijf dagen per week een half uur matige intensieve lichamelijke activiteit, zoals wandelen of fietsen, zouden moeten verrichten om gunstige effecten op de gezondheid te bereiken.

Cholesterol:
Houd uw cholesterolgehalte in de gaten. Eet gevarieerd en eet zo min mogelijk vette producten. Zorg dat slechts 30 procent van de totaal gegeten calorieën uit vetten bestaat en dan vooral uit zo min mogelijk verzadigde vetten. Verzadigde vetten verhogen namelijk het cholesterolgehalte en dat verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. U kunt u cholesterolgehalte bij uw huisarts laten meten.

Hoge bloeddruk:
Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Houd daarom uw bloeddruk goed in de gaten, dit kan u zelf doen, maar ook af en toe laten controleren door uw huisarts. Door gezond te leven en een gezond gewicht te behouden kunt u een stijging van de bloeddruk voorkomen. Ook is het belangrijk minder zout te gebruiken, want wanneer u een te veel aan zout eet kan dit de bloeddruk verhogen.

Als u meerdere risicofactoren heeft, is het risico op hart- en vaatziekten hoger dan de optelsom van de afzonderlijke factoren. Met andere woorden: 1 + 1 = meer dan 2.


Wilt u meer weten?
Meer informatie over risicofactoren voor hart- en vaatziekten vindt u op de website van de Nederlandse Hartstichting.