Schildklieraandoeningen

Informatie over late effecten

Hypothyreoidie

Door bestraling kan de schildklier minder goed gaan functioneren. Hierdoor wordt er in de schildklier minder schildklierhormoon aangemaakt. Dit wordt hypothyreoïdie genoemd.

Symptomen
De hormonen hebben invloed op uw stofwisseling, waardoor onder andere de volgende symptomen kunnen optreden:

  • Kouwelijkheid
  • Toename van lichaamsgewicht
  • Sloom gevoel
  • Tragere hartslag
  • Verstopping (obstipatie)
  • Vermoeidheid
  • Haaruitval
  • Wenkbrauwuitval
  • Opzwellen van schildklier ,
  • Lage stem

Het risico

Hypothyreoïdie hoeft niet direct na de behandeling te ontstaan, maar kan zich ook jaren na de behandeling nog ontwikkelen. Daarnaast kan het zo zijn dat u wel een hypothyreoïdie heeft, maar dat u er nog geen klachten van heeft. Het risico op het ontwikkelen van een hypothyreoïdie na een bestraling op de hals ligt rond de 46% na 30 jaar.

Klachten verminderen
Soms zijn de klachten erg duidelijk, maar u kunt ook niets in de gaten hebben. Door middel van bloedonderzoek kan de werking van de schildklier worden getest. Wanneer u behandeld bent voor hodgkinlymfoom en nog onder controle bent bij uw behandelend arst zal de schildklierfunctie regelmatig worden onderzocht (zie ook richtlijn schildklierschade).

Als de schildklier te traag werkt, kunt u daar zelf weinig aan doen. U zult medicijnen krijgen om het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen.