Radiotherapie

Radiotherapie kan het risico op late effecten na de behandeling voor hodgkinlymfoom verhogen. Welke late effecten er optreden hangt af van de plaats waar de radiotherapie gegeven is. De straling die gebruikt wordt richt namelijk alleen schade aan op de plaats waar het terecht komt en niet daarbuiten.

Hieronder ziet u een lijst met de late effecten die na radiotherapie zouden kunnen ontstaan.