Over deze site

Hodgkinlymfoom is een zeldzame maar goed geneesbare soort van lymfklierkanker. Door de steeds betere behandelingen genezen er steeds meer mensen van deze ziekte. Echter, deze behandelingen kunnen maanden tot jaren later problemen met de gezondheid veroorzaken, de zogenaamde late effecten.
Deze website heeft als doel u te informeren over de mogelijke late effecten na de behandeling van hodgkinlymfoom.

Late effecten

Informatie over late effecten na de behandeling van Hodgkinlymfoom

Late effecten zijn aandoeningen die maanden tot jaren na de behandeling van hodgkinlymfoom kunnen ontstaan. Op deze website kunt u meer informatie vinden over deze late effecten, de risico's en mogelijkheden en tips om zelf iets te kunnen doen om deze late effecten te voorkomen of de klachten ervan te verminderen.

Lees verder


"Overlever"
Op deze website wordt iemand die genezen is van hodgkinlymfoom ook wel "overlever" genoemd, analoog aan het Engelse "survivor", omdat in de praktijk niet iedereen zich herkent in de volgens de Nederlandse taal correcte term "overlevende". Wij hebben begrepen dat het gebruik van het woord "overlevende" voor overlevers een te negatieve connotatie heeft en teveel doet denken aan het overleven van een oorlog of andere ramp. Belangenorganisatie Levenmetkanker (voorheen NFK) steunt onze keuze voor de term "overlever".


Wie komt voor nazorg op de BETER-poliklinieken in aanmerking?
De BETER-poliklinieken zijn bestemd voor hodgkinlymfoom-overlevers die minimaal 5 jaar lymfoomvrij zijn, bij diagnose 15-60 jaar oud waren en bij uitnodiging niet ouder dan 70 jaar zijn. Inmiddels is ook gestart met het uitnodigen van overlevers van diffuus grootcellig B-cel non-hodgkinlymfoom. Voor meer informatie klik hier.

Ervaringen

 • Ervaringen met late effecten

  Films

  In afleveringen van gemiddeld vijf minuten vertelt een ervaringsdeskundige over één of meer gevolgen van de behandeling van lymfklierkanker.

  Lees verder

Nieuws

  Nieuw onderzoek: de CLARITY-studie

  Het doel van de CLARITY-studie is om uit te zoeken wat precies de lange termijn gevolgen zijn van de behandeling voor agressief B-cel non-hodgkinlymfoom.

  Lees verder

  Geld opgehaald voor 'BETER na Hodgkin'

  De expeditie van twee jonge mensen om "Life after Hodgkin" positief onder de aandacht te brengen en geld op te halen is met een mooi resultaat afgerond!

  Lees verder


Alle deelnemende ziekenhuizen:

Het project BETER is een initiatief van verschillende ziekenhuizen in Nederland en wordt gecoördineerd vanuit het Nederlands Kanker Instituut. Lees meer over het project.Alle deelnemende instituten:
Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam, Erasmus MC - Daniel den Hoed oncologisch centrum Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Arnhems Radiotherapeutisch Instituut, Universitair Medisch Centrum Utrecht, VU Medisch Centrum Amsterdam, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Dr. B. Verbeeten Instituut Tilburg, Medisch Spectrum Twente Enschede, Isala Klinieken Zwolle, Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut Vlissingen, Reinier de Graaf Groep Delft, Radiotherapiecentrum West Den Haag, Radiotherapeutisch Instituut Friesland Leeuwarden, MAASTRO clinic Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken Deventer, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Rijnstate Arnhem, Medisch Centrum Alkmaar en het Nederlands Huisartsen Genootschap.